'Dying with a monkey in bed', 2019, ett konstverk av Johan Barrett
Dying with a monkey in bed, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

46 x 38 cm

Inramad med fururam. Ramen syns tyvärr ej på bilden.