'Du och jag, Emil', 2019, ett konstverk av Frida Johansson
Du och jag, Emil, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Acrylic

110 x 140 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.