'”Du. (Det finns två sätt att möta världen: att tilltala den med ett Det, eller att tilltala den med ett Du.)”', 2019, ett konstverk av Annika Svahnberg
”Du. (Det finns två sätt att möta världen: att tilltala den med ett Det, eller att tilltala den med ett Du.)”, 2019

Kontakta för pris

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic

150 x 150 x 7 cm

Trädet blir ett Du inför min blick. Det finns två sätt att möta världen: att tilltala den med ett Det, eller att tilltala den med ett Du. Genom att våga inträda i en verklig, sårbar relation till vår omvärld kan vi nå en ömsesidighet som lyser oss till mötes ur tillvaron själv. Denna ömsesidighet är hjälpsam när vi skall vara rädda om varandra. Den är hjälpsam när vi skall måna om vår natur och när vi skall måna om vår gemensamma framtid. Den är hjälpsam för att nå djup kärlek. (Starkt inspirerad av Buber, M. (1923) Jag och Du: Dualis förlag)