'Droppsal', 2020, ett konstverk av Benjamin Andersson
Droppsal, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Olja, Oil

155 x 125 x 3 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.