'Droppen Urholkar Stenen', 2016, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
Droppen Urholkar Stenen, 2016

Storlek:

Edition:

50 x 30 cm

Unikt

Äggoljetempera på MDF.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.