'Droppen Urholkar Stenen', 2016, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
Droppen Urholkar Stenen, 2016

Detaljer

50 x 30 cm

Äggoljetempera på MDF.