'Drömmar', ett konstverk av Ulrika Ringström
Drömmar

Storlek:

Edition:

60 x 60 cm

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning