'...Double Scull...', 2017, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...Double Scull..., 2017

Detaljer

Teknik/medium: Oil

180 x 122 cm

Äggoljetempera och olja på plywood.