'Domedagen dagis (Doomsday daycare)', 2013, ett konstverk av Love Dahlstedt
Domedagen dagis (Doomsday daycare), 2013

Teknik:

Edition:

Pencil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.