'Dödens triumf', 2019, ett konstverk av Susanne Larsson
Dödens triumf, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Ceramics

115 x 153 x 7 cm

Fritt efter Bruegels d.ä. målning, 1562.