'do not disturb me', 2020, ett konstverk av Eva Hjelte
do not disturb me, 2020

Storlek:

Edition:

69 x 52 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.