'do not disturb me', 2020, ett konstverk av Eva Hjelte

do not disturb me, 2020

Storlek:

69 x 52 cm

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.