'Dinner', 2019, ett konstverk av Amanda Åkerman
Dinner, 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Crayon

28.3 x 21 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.