'Dinner', 2019, ett konstverk av Amanda Åkerman
Dinner, 2019

Detaljer

Teknik/medium: Crayon

28.3 x 21 cm