'Dimman', 2015, ett konstverk av Alena Törnberg

Dimman, 2015

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.