'Dimman', 2015, ett konstverk av Alena Törnberg
Dimman, 2015

Kontakta för pris