'Diana 1', 2018, ett konstverk av Johan Franzén
Diana 1, 2018

Storlek:

Edition:

60 x 45 cm

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.