'Det sista blosset av Brenckert AnnMari brenckert.com', 2019, ett konstverk av AnnMari Brenckert

Det sista blosset av Brenckert AnnMari brenckert.com, 2019

Storlek:

15 x 15 cm

Edition:

30

Pris:

1 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.