'Det sista blosset', 2019, ett konstverk av AnnMari Brenckert
Det sista blosset, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

15 x 15 cm

30

1 000 SEK

Tryck på kakelplatta. En eller några av de här kakelplattorna på en vit kakelvägg ger ett personligt intryck med ett konstnärligt uttryck.