'Den svarta stenen är havet', 2020, ett konstverk av Ivana Machackova
Den svarta stenen är havet, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Stone

11 x 18 x 12 cm

Unikt

11 250 SEK

Ljusa stenen är svensk marmor. Den har oerhört spännande naturell yta som med synliga kristaller. Fördjupningen i stenen går så djupt att den längs in når näst intill transparens. Formen påminner om en torso som förlängs i sidoriktning. Den svarta stenen är havet. Norsk labradorit med pärlemorliknande skiftningar, ytan är mattpolerad. Denna, som flesta mina skulpturer, bär med sig tydliga spår av sitt naturliga ursprung, man kan ana kopplingen till själva berget...

Transport och andra avgifter kan tillkomma.