'Den enda ljuspunkten', 2018, ett konstverk av Carina Söderström

Den enda ljuspunkten, 2018

Teknik:

Oil

Storlek:

110 x 110 x 2 cm

Edition:

Unikt

Pris:

30 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.