'Den muterade nötskrikan', 2014, ett konstverk av Claes Jurander
Den muterade nötskrikan, 2014

Detaljer

Teknik/medium: Oil