'Den lilla svarta', 2019, ett konstverk av Kersti Rågfelt Strandberg
Den lilla svarta, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

64 x 53 cm

50

2 800 SEK