'Den genomskinliga och svårfångade', 2020, ett konstverk av Petrus Bergstrand Nordenskiöld
Den genomskinliga och svårfångade, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil, Oil pastel, Acrylic

115 x 80 x 4 cm

Unikt

När jag givit mitt verk en titel så lämnar jag tolkningar av min konst till åskådaren.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.