'Den gamla lungan', 2017, ett konstverk av Max Book
Den gamla lungan, 2017

Storlek:

Edition:

120 x 92 cm

Unikt

Material: Mixed media on panel
Dimensions: 120 x 92 cm

Transport och andra avgifter kan tillkomma.