'Den gamla fabriken', 2020, ett konstverk av Nasrin Taghizadeh
Den gamla fabriken, 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

90 x 90 cm

Unikt

8 500 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.