'Den andre', 2011, ett konstverk av Lone Larsen
Den andre, 2011

Teknik:

Edition:

Stone, Bronze

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.