'Den andra vinden - The second wind', 2018, ett konstverk av Petrus Bergstrand Nordenskiöld
Den andra vinden - The second wind, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic, Oil pastel

100 x 100 x 5 cm

Unikt

55 000 SEK

Mina målningar förklaras i princip som en sammansmältning mellan dekoration, uttryck och närvaro i form av energi, frekvens och vibration. När jag komponerar ett motiv gör jag det främst för att fascinera mig själv och jag strävar alltid efter att transcendera konstformen. Mina målningar är mitt konstnärliga uttalande under min tid. De är ett visuellt berättande tillstånd, utan början eller slut. När jag målar söker jag även efter att hitta en dialog med motivet och att fånga en viss animation, vision och känsla som ger ett vagt ljud. När jag kan höra detta ljud och känna animationen vet jag att målningen är bearbetad och klar. Jag förnimmer sedan en titel till målningen och överlåter tolkningar till åskådaren.

My paintings are basically explained as a fusion between decoration, expression and presence in the form of energy, frequency and vibration. When I compose a subject, I do it mainly to fascinate myself and I always strive to transcend the art form. My paintings are my artistic statement during my time. They are a visual narrative state, without beginning or end. When I paint, I also seek to find a dialogue with the subject and to capture a certain animation, vision and feeling that gives a vague sound. When I can hear this sound and feel the animation, I know the painting is processed and ready. I then sense a title for the painting and leave interpretations to the spectator.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.

Finns för upphämtning i NYC - utställning.