'...Dear Future Generations...Del: 3', 2020, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...Dear Future Generations...Del: 3, 2020

Storlek:

Edition:

79 x 96 cm

Unikt

Verket visas på Cornelia Sojdelius Gallery 10 oktober t o m 6 november 2020