'...Dear Future Generations...Del: 10', 2020, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...Dear Future Generations...Del: 10, 2020

Storlek:

Edition:

41 x 44 cm

Unikt

Verket visas på Cornelia Sojdelius Gallery 10 oktober t o m 6 november 2020