'...Dear Future Generations...Del: 1', 2020, ett konstverk av Kristina Abelli Elander
...Dear Future Generations...Del: 1, 2020

Storlek:

Edition:

114 x 145 cm

Unikt

Verket visas på Cornelia Sojdelius Gallery 10 oktober t o m 6 november 2020

Transport och andra avgifter kan tillkomma.