'De två Sibyllorna', 2011, ett konstverk av Barbro Fagerlind
De två Sibyllorna, 2011

Teknik:

Edition:

Iron

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.