'das leben geht weiter ', 2020, ett konstverk av Arian Saravi
das leben geht weiter , 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

140 x 100 x 4 cm

Unikt

40 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.