'Dosimetrist Yuri Kobzar on his way to central reactor hall/ Strålskyddsingenjör Yuri Kobzar på väg till den centrala reaktorhallen', 1990, ett konstverk av Victoria Ivleva
Dosimetrist Yuri Kobzar on his way to central reactor hall/ Strålskyddsingenjör Yuri Kobzar på väg till den centrala reaktorhallen, 1990

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Fotografi / Photography

50 x 75 cm

5

6 250 SEK

Priset är utan ram / Price without a frame.

Alla intäkter för detta verk gå oavkortat till UNHCR:s arbete i Ukraina / All the proceeds will go to UNHCR:s important work in Ukraine.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.