'D.U.M.B.s #1 aka white fix', 2018, ett konstverk av Folke Fermelin
D.U.M.B.s #1 aka white fix, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

121 x 140 x 5 cm

Unikt

12 500 SEK

Painting is framed on a walnut coloured floater frame.