'Cyklisten', 2015, ett konstverk av Kerro Holmberg
Cyklisten, 2015

Teknik:

Edition:

Oil

Unikt