'CTX 5587 Exposure 753 ', ett konstverk av Julius Göthlin
CTX 5587 Exposure 753

Detaljer

Teknik/medium: Airbrush

100 x 84 cm