'cosa c'è sotto ', 2020, ett konstverk av Arian Saravi
cosa c'è sotto , 2020

Storlek:

Edition:

Pris:

140 x 100 cm

Unikt

55 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.