'Composition nr.9', 2018, ett konstverk av Luka Juras
Composition nr.9, 2018

Detaljer

Teknik/medium: Acrylic, Oil

100 x 70 x 4 cm