'Composition', 1954, ett konstverk av Sonia Delaunay
Composition, 1954

Detaljer

Teknik/medium: Oil

82 x 100 cm