'Compass', 2018, ett konstverk av Bo Magnus Alexandersson
Compass, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil

180 x 180 x 5 cm

Unikt

54 880 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.