'Coleoptera', 2015, ett konstverk av Helena Brunius
Coleoptera, 2015

7 000 SEK

Detaljer

Teknik/medium: Ink

41 x 28 cm

Visades senast på Cornelia Sojdelius Gallery 17 september till 14 oktober 2015