'Cirkulär rörelse', ett konstverk av Lars Hellström
Cirkulär rörelse

Edition:

Unikt

Detta konstverk tillhör en utlottning