'Cirkellek', 2013, ett konstverk av Camilla Lothigius
Cirkellek, 2013

Detaljer

Teknik/medium: Plastic

220 x 600 x 110 cm

Skulptur