'Cirkellek', 2013, ett konstverk av Camilla Lothigius
Cirkellek, 2013

Storlek:

Edition:

220 x 600 x 110 cm

Unikt

Skulptur

Transport och andra avgifter kan tillkomma.