'Circle composition nr.1', 2018, ett konstverk av Luka Juras
Circle composition nr.1, 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Inkjet print

70 x 50 cm

Unikt

Digital print.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.