'Cello No 1', 2020, ett konstverk av Bo Torgé
Cello No 1, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

96 x 79 x 2 cm

Unikt

3 125 EUR

Känslosamt cellospel.