'cc5-019-b16', ett konstverk av Gustaf Olov Waldenström

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.