'Caterpillars', 2015, ett konstverk av Helena Brunius
Caterpillars, 2015

Teknik:

Storlek:

Edition:

Ink

35 x 28 cm

Unikt

Visades senast på Cornelia Sojdelius Gallery 17 september till 14 oktober 2015

Transport och andra avgifter kan tillkomma.