'Café ’Ino, Bedford Street', ett konstverk av Patti Smith

Café ’Ino, Bedford Street

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.