'Butcher's poem/11.1', 2011, ett konstverk av Märit Runsten
Butcher's poem/11.1, 2011

Teknik:

Edition:

Pencil

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.