'Buffer (Painting no 3)', 2018, ett konstverk av Daniel Fleur
Buffer (Painting no 3), 2018

Detaljer

Teknik/medium: Oil

190 x 150 x 4.5 cm