'Bror III', 2019, ett konstverk av Lode Kuylenstierna
Bror III, 2019

Storlek:

Edition:

Pris:

20 x 30 x 60 cm

Unikt

Kontakta för pris

Hårskulptur på bädd i utställningen Body of Care and Control i Köttinspektionen, Uppsala.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.