'Bridge ', 2019, ett konstverk av Aldrig Normal
Bridge , 2019

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Acrylic

40 x 140 x 1 cm

Unikt

206 EUR

3 parts as one
40*40
60*40
40*40

Transport och andra avgifter kan tillkomma.