'Brev från Knorr', 2017, ett konstverk av Carlos Capelán
Brev från Knorr, 2017

Storlek:

Edition:

Pris:

84 x 59 cm

Unikt

25 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.