'Bollop', 2014, ett konstverk av Camilla Lothigius
Bollop, 2014

Storlek:

Edition:

1200 x 70 x 70 cm

Unikt

Skulptur Kvarteret Hallarna Norrköpings kommun.

Transport och andra avgifter kan tillkomma.